Informacja o postępie prac

PROJEKT INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 
Aktualizacja postępu prac | Czerwiec 2021 |

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Czeskimi partnerami – Muzeum starých strojů a technologií, z.s. oraz  Miasto Žamberk projektem “Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881), chcielibyśmy się z Wami podzielić efektami naszej kilkumiesięcznej pracy.

W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację prac budowlanych objętych projektem. Od tego czasu intensywnie pracowaliśmy z Wykonawcą w celu ustalenia harmonogramu prac, szczegółów wykonawczych oraz rozwiązywaniu bieżących problemów na placu budowy. Obecnie prowadzone są prace na terenie Muzeum Kolejnictwa w zakresie remontu dachu lokomotywowni wachlarzowej z warsztatami oraz prac przy odbudowie budynku zapadni kolejowej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z trwających prac oraz zapraszamy do zwiedzania Muzeum Kolejnictwa – mimo trwających prac Muzeum pozostaje czynne, natomiast wraz z postępem prac niektóre części kompleksu mogą być tymczasowo wyłączone z ruchu turystycznego. Przepraszamy za niedogodności i uprzejmie prosimy o wyrozumiałość – zmieniamy się dla Was!


Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 na roboty budowlane z dnia 05.03.2021 r.

realizowane w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pn.: ”Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Budowa  nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” nr umowy:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294 polegających na remoncie zabytkowego warsztatu w celu demonstracji  znajdujących się w nim zabytkowych maszyn. Warsztat mieści się w budynku powiązanym z budynkiem  lokomotywowni wachlarzowej w Jaworzynie Śląskiej, obecnie Muzeum Kolejnictwa, na terenie Euroregionu  GLCENSIS. Celem planowanych prac remontowych jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji  maszyn oraz prac naprawczych według zasad z początków XX wieku. Parterowy, murowany budynek  warsztatu o powierzchni użytkowej 298 m2 wymaga przeprowadzenia prac remontowych w celu poprawy  jego stanu technicznego, a także prac umożliwiających bezpieczne wprowadzenie zwiedzających  i prezentowanie maszyn podczas działania. Planowane prace mają prowadzić do poprawy stanu pomieszczeń  przy zachowaniu ich zabytkowego charakteru.

Termin realizacji całego zakresu przewidzianego w ramach zadań – 9 lipca 2021 r.

DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załączniki edytowalne

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Poszukujemy wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona 3 roboty budowlane/ zadania:

Zadanie nr 1
Remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku Lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku Zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum

Zadanie nr 2
Remont zabytkowej Wieży Ciśnień typu „Grzybek„

Zadanie nr 3
Remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej Wagonowni,

Termin realizacji całego zakresu przewidzianego w ramach zadań – 30 czerwca 2022 r.

DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załączniki edytowalne
Załącznik E-2
załącznik ZADANIE 1 – lokomotywownia
załącznik ZADANIE 2 – wieża ciśnień
załącznik ZADANIE 3 – dawna wagonownia

Rozstrzygnięcie zapytania

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” – nabór PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Rozstrzygnięcie: Nie wybrano żadnej oferty.

Nazwa podmiotu : PW ELPOL Sp. z o. o. 

Miejscowość : Legnica 

Cena : 4 119 270,00 PLN

Komentarz 

Do postępowania została złożona 1 oferta, której cena znacząco przekracza środki finansowe, jakie  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający  unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Poszukujemy Specjalisty ds. zamówień publicznych

Poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Szczegóły w załączonym pliku.

Termin składania aplikacji: do czwartku 3.09.2020 r. do godz. 15:00

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe