Projekty

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
Filia w Dzierżoniowie

Muzeum, powstaje w oparciu o zabytkową lokomotywownię z przełomu XIX i XX wieku. położoną w Dzierżoniowie na trasie kolejowej Wałbrzych – Kłodzko. Po wykonaniu remontów i konserwacji zachowanych budynków lokomotywowni i kolejowej infrastruktury na terenie Muzeum prezentowany będzie tabor kolejowy pochodzący z lat II Wojny Światowej i lat powojennych.

Już obecnie organizowane są regularne przejazdy z Muzeum w Jaworzynie Śląskiej do lokomotywowni w Dzierżoniowie, gdzie udostępniona jest kolekcja historycznych lokomotyw parowych. Część ekspozycji w przyszłym Muzeum przeznaczona będzie na prezentacje rozwoju lokalnego przemysłu. Planowana jest ekspozycja zabytkowych radioodbiorników pochodzących ze znanej wytwórni „Diora” z Dzierżoniowa.

Muzeum jest w organizacji i nie jest udostępnione dla zwiedzających

Walcownia Cynku „Silesia”
w Świętochłowicach

Walcownia, to fragment Huty Cynku Silesia powstałej w pierwszej połowie XIX wieku. Zachowany budynek walcowni wraz z kotłownią, warsztatem mechanicznym i budynkiem po byłej elektrowni jest jednym z najstarszych obiektów przemysłowych na Górnym Śląsku. Hala Walcowni powstała w latach sześćdziesiątych XIX wieku i bez większych zmian przetrwała do dzisiaj wyposażona w historyczne urządzenia między innymi w maszyny parowe napędzające walcarki do produkcji blachy cynkowej. W budynku warsztatu znajduje się komplet maszyn do obróbki mechanicznej z zachowanym centralnym napędem. Budynek dawnej elektrowni posiada autentyczne wyposażenie części pomiarowej. Zespołowi towarzyszy duży magazyn wyrobów gotowych o konstrukcji drewnianej.

Kompleks Walcowni poddany jest remontowi i konserwacji z przeznaczeniem na cele kulturalne.

Muzeum jest w organizacji i nie jest udostępnione dla zwiedzających