Edukacja


Muzea Techniki. Oferta edukacyjna

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska to największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną zabytków techniki. Sieć Fundacji tworzą: Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Młyn Hilberta oraz Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA. Wszystkie nasze obiekty prowadzą lekcje muzealne oraz warsztaty dla szkół, dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania. To co wyróżnia naszą ofertę to autentyzm miejsc i wykorzystanie do działań edukacyjnych zabytkowych pojazdów, maszyn i urządzeń. Programy zajęć opracowane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji.