Witamy na oficjalnej stronie
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się planową ochroną i promocją zabytków techniki.

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska zabytków kultury technicznej. Ochrona odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie chronionego zabytku w muzeum.

Obecnie w ramach Fundacji działają 3 muzea; Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach i Młyn Hilberta w Dzierżoniowie.

Fundacja podejmuje również działania z zakresu badań nad historią przemysłową Śląska, praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego m.in. poprzez organizację warsztatów i wydarzeń plenerowych o charakterze edukacyjnym.