Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska

O Fundacji

Proces zmian gospodarczych w Polsce, rozpoczęty reformami społecznymi i gospodarczymi końca XX wieku spowodował likwidację wielu historycznych gałęzi przemysłowych, w niektórych przypadkach, całych okręgów przemysłowych. Likwidacji materialnych śladów rozwoju przemysłowego kraju nie towarzyszył i nie towarzyszy racjonalny plan zachowania najważniejszych świadectw rozwoju gospodarczego Polski…

Your cart is empty

Go Shopping
Subtotal: 0.00