Witamy na oficjalnej stronie
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, największej w Polsce niezależnej organizacji pozarządowej zajmującej się planową ochroną i promocją zabytków techniki.

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska zabytków kultury technicznej. Ochrona odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie chronionego zabytku w muzeum.

Obecnie w ramach Fundacji działa Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach, Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach i Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich.

Fundacja podejmuje również działania z zakresu badań nad historią przemysłową Śląska, praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego m.in. poprzez organizację warsztatów i wydarzeń plenerowych o charakterze edukacyjnym.