Współpraca

The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage

TICCIH jest niezależną międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się ochroną, badaniem, dokumentowaniem i działaniami edukacyjnymi w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

Europa Nostra

Europejska federacja stowarzyszeń na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy. Składa się z 250 organizacji członkowskich – stowarzyszeń ochrony dziedzictwa kulturowego i fundacji o łącznej liczbie ponad 5 milionów osób, 150 stowarzyszeń współpracujących (organizacji NGO, organów rządowych, władz lokalnych i korporacji), a także 1500 członków indywidualnych, którzy bezpośrednio wspierają misję Europa Nostra.

European Route of Industrial Heritage (ERIH)

Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego jest siecią łączącą ponad 850 europejskich obiektów dziedzictwa przemysłowego takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady.