Wspieraj nas

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska utrzymuje się z darowizn od osób i prywatnych firm, które są jej podstawowym źródłem utrzymania. Liczymy na Twoje wsparcie finansowe i zachęcamy do regularnych wpłat.Liczymy na Twoje wsparcie finansowe i zachęcamy do regularnych wpłat.


Co się dzieje ze środkami pozyskanymi przez Fundację?

W kwestiach finansowych najważniejsza jest dla nas transparentność. Rokrocznie Fundacja opracowuje i publikuje  Sprawozdanie Finansowe, które w szczegółowy i przejrzysty sposób ilustrują sposób pozyskiwania i pożytkowania środków finansowych.