Interreg


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 / Edycja 2021
na podstawie Umowy nr PROO/1b/2/2021


Realizujemy projekt z Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektu:
Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających

Numer rejestracyjny: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Główny cel projektu: 

Projekt uwidoczni materialne dziedzictwo dawnego przemysłowego pogranicza i pokaże turystom nie tylko jego historię, ale też architekturę przemysłową w ogóle. Projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu przygranicznego oraz zwiększyć atrakcyjność i wiedzę nt. wyjątkowych obiektów po polskiej i czeskiej stronie w ramach turystyki.

Partner Wiodący przeprowadzi rewitalizację obiektu dawnej fabryki tekstylnej w mieście Žamberk, w którym powstanie nowe muzeum i następnie powstaną nowe ekspozycje muzealne i zainstalowana będzie bogata kolekcja maszyn. Partner Miasto Žamberk zbuduje brakującą infrastrukturę towarzyszącą w postaci miejsc parkingowych u muzeum. Celem polskiego partnera jest znacząca modernizacja i dobudowanie obiektu w Jaworzynie Śląskiej, który umożliwi prezentację wyjątkowej w skali ogólnoeuropejskiej kolekcji, specjalizującej się w maszynach parowych i kolei.

Partner wiodący:     

Muzeum starých strojů a technologií, z.s.

Partnerzy projektu: 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Miasto Žamberk

Termin realizacji:

1.9.2019 – 30.6.2023

Wydatki całkowite, w tym współfinansowanie z UE:

Całkowita wartość projektu: 2 184 679,18 euro

Współfinansowanie z EFRR: 1 831 863,41 euro


Ogłoszenia:

2023

Zapytanie Ofertowe 1/2023
Zapytanie Ofertowe 2/2023
Zapytanie Ofertowe 3/2023
Zapytanie Ofertowe 4/2023
Zapytanie Ofertowe 5/2023

2022

Rozstrzygnięcie postępowania 1/2022
Zapytanie Ofertowe 1/2022

2021

Zapytanie Ofertowe nr 2/2021
na usługę księgową – prowadzenie księgowości projektu

Szacowanie wartości zamówienia
na usługę nadzoru inwestorskiego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: 
”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” 

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 3

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 2

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 1

2020

Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Zapytanie Ofertowe nr 1/2020
Specjalista ds. zamówień publicznych z dnia 24.08.2020 r.

Informacje prasowe:

Informacje o postępie prac w czerwcu 2021

w związku z realizowanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Czeskimi partnerami – Muzeum starých strojů a technologií, z.s. oraz  Miasto Žamberk projektem “Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881), chcielibyśmy się z Wami podzielić efektami naszej kilkumiesięcznej pracy – czytaj dalej

Zabytkowe budynki kolejowe w Jaworzynie Śląskiej przejdą gruntowny remont
jaworzyna.net

Rewitalizacja obejmie trzy unikatowe obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę ciśnień oraz wagonownię. Dodatkowo odbudowana zostanie zapadnia kolejowa. Wszystko w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, który w Muzeum Kolejnictwa – czytaj dalej

Chcą stworzyć szlak zabytków kolejnictwa. Kolejowe obiekty czeka przemiana, mieszkańcy zyskają nową przestrzeń. Zobacz wizualizacje!
swidnica24.pl

Powstanie turystycznego szlaku śladem zabytków kolejnictwa, rewitalizacja kolejowych obiektów, stworzenie punktu widokowego w wieży ciśnień, a także utworzenie nowego centrum Jaworzyny Śląskiej – czytaj dalej

Zabytkowe budynki kolejowe w Jaworzynie Śląskiej przejdą gruntowny remont
mojaswidnica.pl

Rewitalizacja obejmie trzy unikatowe obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę ciśnień oraz wagonownię. Dodatkowo odbudowana zostanie zapadnia kolejowa – czytaj dalej

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej zostanie zrewitalizowane
radiowroclaw.pl

Cztery budynki w ramach polsko-czeskiego programu INTERREG – zamierza zrewitalizować Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, prowadząca w Jaworzynie Śląskiej Muzeum Kolejnictwa – czytaj dalej