Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Interreg
INTERREG
Realizujemy projekt z Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Tytuł projektu:
Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających

Numer rejestracyjny: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Główny cel projektu: 

Projekt uwidoczni materialne dziedzictwo dawnego przemysłowego pogranicza i pokaże turystom nie tylko jego historię, ale też architekturę przemysłową w ogóle. Projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu przygranicznego oraz zwiększyć atrakcyjność i wiedzę nt. wyjątkowych obiektów po polskiej i czeskiej stronie w ramach turystyki…

 

Your cart is empty

Go Shopping
Subtotal: 0.00