Zapytanie ofertowe 4/2023

Zapytanie Ofertowe 4 / 2023 na wykonanie wydruk i montaż 7 plakatów billboardowych; w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Plakaty billboardowe zawierać będą miały charakter promocyjno – informacyjny i zawierać będą informacje dot. Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku i partnera projektu.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają min. 2 letnie udokumentowanie doświadczenie w zakresie realizacji prac drukarskich, poligraficznych i produkcji reklamy zewnętrznej.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy