ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH FODPS/PŁ/1/2024


Nazwa zamówienia:

Konserwacja, remont i częściowa odbudowa zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji.

Cel zamówienia:

Zakres zadania obejmuje konserwację, remont i częściowa odbudowa zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji zlokalizowanej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śląskiej, ul. Towarowa 4, 58-140.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Jaworzyna Śląska

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/7325/PolskiLad.