Zapytanie ofertowe 9/2023

Zapytanie ofertowe 9/2023 na wykonanie mebli biurowych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu mebli biurowych do budynku administracji Muzeum Kolejnictwa na Śląsku wg. poniższego zestawienia:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 7/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 7/2023 z dn. 25.07.2023 r. na wykonanie filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Przedsiębiorstwo fotograficzne PIXEL Przemysław Dürr

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 6/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 6/2023 z dn. 24.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 8/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 8/2023 z dn. 25.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Sieć Lokalnych Serwisów Informacyjnych DOBA.PL

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 5/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 5/2023 z dn. 17.07.2023 r. na publikację artykułów sponsorowanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Sieć Lokalnych Serwisów Informacyjnych DOBA.PL
  2. Radio Wrocław S.A.

Zapytanie ofertowe 8/2023

Zapytanie ofertowe 8/2023 na Publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest oferta na publikację filmu promocyjno-informacyjnego przygotowanego w ramach realizacji projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Celem filmu jest promocja projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, oraz atrakcji oferowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu.

Ogłoszenie
Formularz

Zapytanie ofertowe 7/2023

Zapytanie ofertowe 7/2023 na przygotowanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie filmu promocyjnego , w ramach realizacji projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Celem filmu jest promocja projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, oraz atrakcji oferowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy

Informacja o braku rozstrzygnięcia dot. Zapytania ofertowego 4/2023

W dniu 17.07.2023 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska opublikowała Zapytanie Ofertowe 4/2023 na wykonanie wydruk i montaż 7 plakatów billboardowych; w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W związku z brakiem ofert na realizację w/w zadania postępowanie zostało nierozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe 6/2023

Zapytanie ofertowe 6/2023 na przeprowadzenie kampanii płatnego zasięgu w mediach społecznościowych Facebook i Instagram w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Kampania ma mieć charakter informacyjno-promocyjny i ma na celu informowanie o realizowanym projekcie międzynarodowym oraz promowanie obiektów Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu. Celem kampani jest zwiększenie świadomości w zakresie realizowanego przez Fundację zadania.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają min. 2 letnie udokumentowanie doświadczenie w zakresie prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych.

Ogłoszenie
Formularz