Muzea Techniki

Kontakt

Oławska 15
50-123 Wrocław

+48 71 750 58 49

biuro@muzeatechniki.pl
www.muzeatechniki.pl

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS 0000289386