Kontakt

Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska

Oławska 15
50-123 Wrocław

biuro@muzeatechniki.pl
www.muzeatechniki.pl

Numer konta bankowego: 89 1090 1522 0000 0001 4189 8690 (Santander Bank Polska)
Numer KRS: 0000289386

Klauzula informacyjna RODO