Aktualności

Informacja o postępie prac
Czerwiec 2021

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe
2 / 2021 z dnia 29.04.2021 r.

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Szacowanie wartości zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego

W ramach projektu pn.:

 ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objęty umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881. 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021 z dnia 5.03.2021 r.

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021

W ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Młyn Hilberta
zamknięty dla zwiedzających

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 5.03.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: 
”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” 

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 3

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 2

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 1

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881