Aktualności

Zapytanie ofertowe 5/2021

na wykonanie tablic informacyjnych do zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 4/2021

na prace przy konserwacji zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Szacowanie wartości zamówienia

Prowadzimy rozeznanie w celu oszacowania wartości zlecenia na obsługę ekonomiczno – administracyjną i nadzór nad realizacją projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Nagroda Kulturalna Śląska

Z dumą informujemy, że nasza Fundacja
otrzymała dziś 44 Nagrodę Kulturalną Śląska. ry.

Silesian Cultural Award

We are proud to announce that our Foundation has received the 44th Silesian Cultural Award today.

Port Miejski we Wrocławiu

Wnioski Fundacji do konserwatora o wpisanie do rejestru zabytków suwnicy, elewatora i magazynu cukru

Brutal w rejestrze!

Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych brutalistycznej wieży wodnej w zakładach Hutmen S.A. we Wrocławiu

Informacja o postępie prac
Czerwiec 2021

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe
2 / 2021 z dnia 29.04.2021 r.

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Szacowanie wartości zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego

W ramach projektu pn.:

 ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objęty umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881. 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021 z dnia 5.03.2021 r.

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021

W ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Młyn Hilberta
zamknięty dla zwiedzających

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 5.03.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: 
”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” 

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 3

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 2

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 1

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881