Aktualności


ZAPYTANIE OFERTOWE NA
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH


Konserwacja, remont i częściowa odbudowa zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji.

Zapytanie ofertowe 9/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie postępowania 8/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie postępowania 7/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie postępowania 6/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie postępowania 5/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 8/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 7/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Informacja o braku rozstrzygnięcia

Dot. Zapytania ofertowego 4/2023 w ramach zadania:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”

objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 6/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 5/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 4/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Informacja o braku rozstrzygnięcia

Dot. Zapytania ofertowego 3/2023 w ramach zadania:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”

objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 3/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 2/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 1/2023

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Petycja ws. obrony Portu Miejskiego

W związku z trwającą dewastacją zespołu dawnego Portu Miejskiego we Wrocławiu, na podstawie zgód i zezwoleń wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska przygotowała petycję skierowaną do Prezydenta Wrocławia, którą złożyliśmy w Urzędzie Miasta w dniu 25.05.2022 r.

Trwa dewastacja Portu Miejskiego!

Mimo licznych interwencji i okresowego wstrzymania prac na przełomie 2021/2022 wciąż trwa dewastacja zabytkowych budynków znajdujących się na terenie
d. Portu Miejskiego we Wrocławiu
.

Konwój z pomocą humanitarną

Wspólnie ze szpitalem z Wiednia, należącym do UEHP,
Fundacją Misja Medyczna oraz Fundacją To się uda, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w ostatnich dniach przygotowała transport dla Ukrainy.

WALCOWNIA_UKRAINE

Filmowa relacja z charytatywnego koncertu
w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA

Podpisanie umowy

Rozstrzygnięte zostało ogłoszenie 1/2022 w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięte zostało ogłoszenie 1/2022 w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

WALCOWNIA_UKRAINIE

Koncert charytatywny
w Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA

11.03.2022 r. / 19:00

Podpisanie memorandum

W dniu 23 lutego 2022 r. w Muzeum starých strojů a technologií w Žamberku na terenie Republiki Czeskiej, podpisane zostało memorandum o współpracy w ramach czesko-polskiego projektu, którego celem jest stworzenie transgranicznej sieci muzeów technicznych w Regionie Pardubickim i na Dolnym Śląsku.

Zapytanie ofertowe 1/2022

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 7/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu dokumentującego i promującego pracę zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 6/2021

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac przy konserwacji zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 5/2021

na wykonanie tablic informacyjnych do zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe 4/2021

na prace przy konserwacji zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Szacowanie wartości zamówienia

Prowadzimy rozeznanie w celu oszacowania wartości zlecenia na obsługę ekonomiczno – administracyjną i nadzór nad realizacją projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Nagroda Kulturalna Śląska

Z dumą informujemy, że nasza Fundacja
otrzymała dziś 44 Nagrodę Kulturalną Śląska. ry.

Silesian Cultural Award

We are proud to announce that our Foundation has received the 44th Silesian Cultural Award today.

Port Miejski we Wrocławiu

Wnioski Fundacji do konserwatora o wpisanie do rejestru zabytków suwnicy, elewatora i magazynu cukru

Brutal w rejestrze!

Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych brutalistycznej wieży wodnej w zakładach Hutmen S.A. we Wrocławiu

Informacja o postępie prac
Czerwiec 2021

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe
2 / 2021 z dnia 29.04.2021 r.

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Szacowanie wartości zamówienia na usługę nadzoru inwestorskiego

W ramach projektu pn.:

 ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objęty umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881. 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021 z dnia 5.03.2021 r.

W ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1 / 2021

W ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Młyn Hilberta
zamknięty dla zwiedzających

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 5.03.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Budowa nowych ekspozycji muzeów
technicznych na czesko-polskim pograniczu II”
objętego umową o dofinansowanie nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Zapytanie ofertowe nr 1/2021
na roboty budowlane z dnia 16.02.2021 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: 
”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” 

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 3

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 2

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Informacja dla wykonawców
Aktualizacja Nr 1

Dot. Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2020
na roboty budowlane z dnia 29.12.2020 r.

realizowane w ramach projektu pn.:

”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla
zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881