Europejska Nagroda Dziedzictwa – Europa Nostra 2024

European Commission oraz Europa Nostra ogłosiły zwycięzców Europejskiej Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra 2024. To najważniejsze europejskie wyróżnienie, jakie przyznawane jest projektom, osobom, organizacjom i instytucjom działającym w obszarze dziedzictwa kulturowego.

W gronie 26 laureatów z 18 krajów znalazł się założyciel oraz Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, dr hab. Piotr Gerber, który otrzymał nagrodę w kategorii Mistrzowie Dziedzictwa (Heritage Champions).

W 2007 r. Piotr Gerber założył Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, największą w Polsce pozarządową organizację zajmującą się aktywną ochroną i promocją zabytków kultury technicznej. Misja organizacji realizowana jest poprzez budowę sieci muzeów w oparciu o dawne obiekty kolejowe i przemysłowe.

W swojej pracy z zabytkami techniki Piotr Gerber szczególny nacisk kładzie na autentyczność i zachowanie oryginalnej, zabytkowej substancji obiektów. Wszystkie obiekty tworzące sieć Fundacji wyposażone są w historyczne i przede wszystkim sprawne pojazdy, maszyny i zespoły urządzeń. Działalność laureata obejmuje również wpływ na poprawę legislacji dotyczącej dziedzictwa przemysłowego, m.in. poprzez udział w opracowaniu wytycznych konserwatorskich dla dóbr dziedzictwa przemysłowego, które są wdrażane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak zauważyło Jury: „jego działania obejmują współpracę transgraniczną z ekspertami, a jego wpływ na Europę jest ważny, ponieważ podkreśla znaczenie tego dziedzictwa”.

Wręczenie tegorocznych nagród odbędzie się 7 października 2024 r. w Bukareszcie.