Fundacja

Proces zmian gospodarczych w Polsce, rozpoczęty reformami społecznymi i gospodarczymi końca XX wieku spowodował likwidację wielu historycznych gałęzi przemysłowych, w niektórych przypadkach, całych okręgów przemysłowych. Likwidacji materialnych śladów rozwoju przemysłowego kraju nie towarzyszył i nie towarzyszy racjonalny plan zachowania najważniejszych świadectw rozwoju gospodarczego Polski. Dziedzictwo przemysłowe trwa jeszcze tam gdzie zachowały się już nieliczne zakłady prowadzące często archaiczne procesy produkcji.

Huty, kopalnie, zakłady włókiennicze i szereg innych obiektów przemysłowych przez lata były powodem do dumy zatrudnionych w nich pracowników oraz okolicznych mieszkańców. Wraz z nadejściem procesu transformacji gospodarczej obiekty te zaczęły być dowodem zacofania technologicznego i niskiej jakości życia mieszkańców. Dzisiaj coraz trudniej znaleźć w krajobrazie polskich miast sylwetki wielkich pieców, szybów kopalnianych, chłodni kominowych czy ceglanych kominów dawnych kotłowni. Mimo wzrostu zainteresowania dziedzictwem przemysłowym proces likwidacji ostatnich świadectw historii przemysłowej regionów postępuje. Wycofywane z eksploatacji ważne, często ostatnie świadectwa przemysłowej aktywności są nadal niszczone. Tak na przykład dzieje się z zabytkami likwidowanych kopalń na Górnym Śląsku.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego założona przez Piotra Gerbera powstała w 2007 roku w celu aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego na terenie Dolnego i Górnego Śląska. Prowadzone przez Fundację działania mają różnorodny charakter. Fundacja podejmuje działania z zakresu: badań nad historią przemysłową Śląska (szereg publikacji), praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa przemysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego.

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych dla Śląska obiektów techniki. Ochrona odbywa się przede wszystkim poprzez przekształcenie chronionego zabytku w muzeum. Ochrona poprzez „umuzealnienie” ratowanego zabytku prowadzana jest w oparciu o różnorodne modele. Wybór formy ochrony zmierza przede wszystkim do maksymalnej ochrony i jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności chronionego zabytku. Podejmując wybór obiektu do ochrony, brane są pod uwagę obiekty o szczególnej wadze dla regionu oraz te reprezentujące najważniejsze dziedziny przemysłu rozwijającego się w na terenie Górnego czy Dolnego Śląska.

Obecnie w ramach Fundacji działa założone w 2005 roku Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, otwarte w 2016 roku Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach -Katowicach. W przygotowaniu są muzea: Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach koło Opola, Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowicach Śląskich koło Świdnicy, Muzeum Kolejnictwa w Dzierżoniowie jako oddział Muzeum w Jaworzynie Śląskiej oraz Młyn Hilberta w Dzierżoniowie.