Contact

Foundation for the Preservation of Industrial Heritage

Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Przemysłowego Śląska

Oławska 15
50-123 Wrocław

biuro@muzeatechniki.pl
muzeatechniki.pl

Foundation on Facebook and Instagram