Publikacje

POSPIESZNA LOKOMOTYWA PAROWA SERII Pt31
Grzegorz Dejneka
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław 2016

Wydawnictwo poświęcone jest historii jednej z najbardziej znanych i cenionych lokomotyw parowych polskiej konstrukcji i produkcji – przedwojennej, pospiesznej lokomotywy parowej Pt31.

Pt31 zdobyła uznanie wśród wielu europejskich przewoźników kolejowej i stanowi jedną z wizytówek polskiej myśli technicznej okresu międzywojennego. Model ten był wówczas najważniejszym produktem Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie która szybko zdobyła opinię ważnego producenta sprzętu kolejowego znajdującego licznych odbiorców zagranicznych . Potwierdzeniem może być wyróżnienie uzyskane podczas Wystawy Światowej w Paryżu w 1937.

Książka w wyczerpujący sposób zapoznaje czytelnika z kulisami powstania lokomotywy, jej konstrukcją oraz eksploatacją – zarówno przed 1939 r. jak i po zakończeniu wojny. Ważną jej część stanowi szkic sylwetki głównego projektanta, inż. Kazimierza Zembrzuskiego – wzbogacony także o nieznane wcześniej relacje córki inżyniera, p. Ewy Zembrzuskiej – Lenk.

MOTOCYKLE AMERYKAŃSKIE W POLSCE 1914 – 1945
Tomasz Szczerbicki
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Katowice 2015

Książka Tomasza Szczerbickiego prezentuje losy legendarnych amerykańskich marek motocykli na terenie Polski – w okresie od pionierskich lat motoryzacji do końca II Wojny Światowej. To dzieje obrazujące wpływ amerykańskich osiągnięć technicznych na rozwój polskiej motoryzacji.

Czerpanie przez polskich konstruktorów z najlepszych amerykańskich rozwiązań technicznych zaowocowało własnymi konstrukcjami stanowiącymi podstawę rozwoju motoryzacji w naszym kraju.  Cennym uzupełnieniem publikacji jest publikacja wspomnień użytkowników zabytkowych modeli, doniesień prasowych i innych dokumentów źródłowych wzbogaconych

Bogata szata graficzna, na którą złożyło się mnóstwo archiwalnych i dotąd nie drukowanych zdjęć sprawia, że książka ta powinna zainteresować nie tylko miłośników motoryzacji.

ZABYTKOWE SZPITALE NA DOLNYM ŚLĄSKU
Piotr Gerber, Renata Halicka
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław 2017

W pracy przedstawiono nieznane, wymagające ochrony, szpitale na Dolnym Śląsku. W większości przypadków opisy dotyczą wciąż czynnych i świadczących usługi medyczne ośrodków. Tę unikatową monografię uzupełnia ponad 90 autorskich zdjęć dokumentujących ich stan zachowania. Praca skierowana jest nie tylko do miłośników dawnej architektury, ale także do właścicieli obiektów o podobnym charakterze.

Podejrzyj w nowej zakładce

ZESZYTY NAUKOWE
Red. Piotr Gerber, Piotr Rygus, Aleksandra Jaworudzka
Wyd. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Wrocław – Katowice 2017

Zeszyty są pokłosiem konferencji naukowych organizowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska we współpracy m.in. z Międzynarodowym Komitetem Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Kołem Naukowym Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Industria Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W publikacji zamieszczone zostały referaty i prezentacje dot. ważnych dla Dolnego i Górnego Śląska obiektów kultury technicznej.