Przemysłowa Majówka

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza do udziału w III Przemysłowej Majówce, która w tym roku odbędzie się w dniach 27.04-5.05.2024 r. Przez te 9 dni zapraszamy Państwa do Muzeów tworzących sieć Fundacji:

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej

Jubileuszowy rok 20-lecia Muzeum Kolejnictwa to niezwykła okazja do świętowania i refleksji nad dorobkiem instytucji. Podczas długiego weekendu Majowego opowiemy Wam historię muzeum od chwili jego powstania, podkreślając kluczowe momenty, wystawy i wydarzenia, które przyczyniły się do jego rozwoju i renomy. Przybliżymy znaczenie Muzeum dla społeczności, kultury i edukacji.

Szczegółowy program na stronie:
muzeumkolejnictwa.pl

Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA
w Katowicach

Zapraszamy na Międzynarodową Wystawę Modeli Kolejowych „Pociąg do Walcowni”. Na wystawie zaprezentowane zostaną modele pojazdów kolejowych w skali 1:120 (TT) na największej makiecie kolejowej w Katowicach – ponad 400 m2. Szczególną atrakcją wydarzenia będą „nocne jazdy” oraz symulator lokomotywy elektrycznej EU07.

Szczegółowy program na stronie:
walcownia.org

Muzeum Porcelany Śląskiej
w Tułowicach

Jubileusz 120-lecia budynku administracyjnego po byłej Fabryce Schlegelmilcha to niezwykła okazja do świętowania otwarcia nowego Muzeum, pierwszego w całości poświęconego termicznym tradycjom regionu. Podczas długiego weekendu Majowego opowiemy Wam historię fabryki od chwili jej powstania, podkreślając kluczowe momenty, które przyczyniły się do rozwoju i renomy całej miejscowości. Przede wszystkim będzie to czas dobrej zabawy połączonej z edukacją i poznaniem dziedzictwa kulturowego i ceramicznego Tułowic.

Szczegółowy program na stronie:
muzeumporcelany.pl


Zapytanie ofertowe 9/2023

Zapytanie ofertowe 9/2023 na wykonanie mebli biurowych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu mebli biurowych do budynku administracji Muzeum Kolejnictwa na Śląsku wg. poniższego zestawienia:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 7/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 7/2023 z dn. 25.07.2023 r. na wykonanie filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Przedsiębiorstwo fotograficzne PIXEL Przemysław Dürr

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 6/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 6/2023 z dn. 24.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 8/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 8/2023 z dn. 25.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Sieć Lokalnych Serwisów Informacyjnych DOBA.PL

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 5/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 5/2023 z dn. 17.07.2023 r. na publikację artykułów sponsorowanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Sieć Lokalnych Serwisów Informacyjnych DOBA.PL
  2. Radio Wrocław S.A.

Zapytanie ofertowe 8/2023

Zapytanie ofertowe 8/2023 na Publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest oferta na publikację filmu promocyjno-informacyjnego przygotowanego w ramach realizacji projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Celem filmu jest promocja projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, oraz atrakcji oferowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu.

Ogłoszenie
Formularz

Zapytanie ofertowe 7/2023

Zapytanie ofertowe 7/2023 na przygotowanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie filmu promocyjnego , w ramach realizacji projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Celem filmu jest promocja projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, oraz atrakcji oferowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy

Informacja o braku rozstrzygnięcia dot. Zapytania ofertowego 4/2023

W dniu 17.07.2023 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska opublikowała Zapytanie Ofertowe 4/2023 na wykonanie wydruk i montaż 7 plakatów billboardowych; w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W związku z brakiem ofert na realizację w/w zadania postępowanie zostało nierozstrzygnięte.