PETYCJA W OBRONIE PORTU

Zdewastowany spichlerz (po lewej) i elewator lejowo-komorowy na terenie portu (fot. Maciej Mądry)

W związku z trwającą dewastacją zespołu dawnego Portu Miejskiego we Wrocławiu, na podstawie zgód i zezwoleń wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska przygotowała petycję skierowaną do Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka z wezwaniem do wstrzymania prac i zrewidowania pozwoleń i ogłoszenia konsultacji społecznych.

Trwa dewastacja Portu Miejskiego!


Mimo licznych interwencji i okresowego wstrzymania prac na przełomie 2021/2022 wciąż trwa dewastacja zabytkowych budynków znajdujących się na terenie d. Portu Miejskiego we Wrocławiu.

W Sobotę 16.04.2022 r. udało nam się dostać na teren portu i wykonać dokumentację fotograficzną prowadzonych prac. Po zniszczeniu magazynu materiałów sypkich z 1895 r. i betonowego elewatora zbożowego z lat 1914-1918 (co miało miejsce jeszcze jesienią 2021 r.) inwestor zdemolował następne obiekty: wyróżniający się masywną betonową bryłą spichlerz lejowo-komorowy na 10 000 ton zboża z 1941 r. oraz najbardziej charakterystyczny dla Portu obiekt, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku ceglany spichlerz.

W modernistycznym spichlerzu wyburzono część zawierającą leje i komory na zboże oraz pozbawiono pozostałe części obiektu fasad, odsłaniając żelbetową konstrukcję obiektu. Spichlerz z XIX wieku pozbawiony został nie tylko dachu, ale również wyjątkowej drewnianej konstrukcji stropów. Drewniane elementy zostały już częściowo wywiezione, część złożona na pryzmach – oczekiwała na transport. Ich los został przesądzony o czym świadczyły zgromadzone w pobliżu stalowe dwuteowniki, mające docelowo zastąpić zabytkową konstrukcję.

Obiekty te przetrwały dwie wojny światowe i cztery dekady realnego socjalizmu a nie wytrzymują starcia z agresywnymi deweloperami. Na bieżąco monitorujemy sytuację w Porcie Miejskim, 21.04.2022 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o ponowne wstrzymanie prac do Generalnego Konserwatora Zabytków, dr Jarosława Sellina. Czekamy na ruch władz.

Konwój z pomocą humanitarną

Wspólnie ze szpitalem z Wiednia, należącym do UEHP, Fundacją Misja Medyczna oraz  Fundacją To się uda – nasza Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
–  w ostatnich dniach przygotowała transport dla Ukrainy. 

Tir z darami – 8 palet apteczek (UEHP), śpiwory i koce, mleko dla dzieci, pieluszki dla dzieci i dla seniorów, słodycze, taśma zbrojeniowa – oraz transport z Łodzi (Fundacja Misja Medyczna oraz Fundacja Rodu Szeptyckich) – przekazały trzy karetki, które będą pomagały chorym z małych miejscowościach pomiędzy Lwowem, Żytomierzem i Kijowem oraz samochód dostawczy z materiałami medycznymi.  

Ekipy spotkały się we Lwowie w sobotę, 26.03. 

Tego samego dnia miasto zostało zbombardowane, rozładunek i zdjęcia musiały poczekać do następnego dnia. 


Podpisanie umowy

Prezes Zarządu Fundacji prof. Piotr Gerber oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy Grzegorz Leśniowski

W dn. 18.03.2022 r. w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śl., podpisana została umowa na wykonanie prac objętych finansowaniem w ramach projektu  „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Prace realizowane będą przez przedsiębiorstwo EBS Inwestycje Sp. z o.o. z Wrocławia

Rozstrzygnięcie ogłoszenia 1/2022

w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska informujemy, że rozstrzygnięte zostało ogłoszenie 1/2022 w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Zapraszamy do zapoznania się z treścią – KLIKNIJ

Podpisanie memorandum w Žamberku

W dniu 23 lutego 2022 r. w Muzeum starých strojů a technologií w Žamberku na terenie Republiki Czeskiej, podpisane zostało memorandum o współpracy w ramach czesko-polskiego projektu, którego celem jest stworzenie transgranicznej sieci muzeów technicznych w Regionie Pardubickim i na Dolnym Śląsku.

Planowany projekt obejmuje budowę nowej parowozowni w miejscowości Dolní Lipka na terenie Czech oraz uruchomienie transgranicznych połączeń turystycznych realizowanych przez zabytkowy tabor do Dzierżoniowa, gdzie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska – na terenie zabytkowej parowozowni – organizuje Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa.

Instytucjonalnego i infrastrukturalnego wsparcia projektu na poziomie samorządów zobowiązały się udzielić władze Kraju pardubickiego oraz Miasta Dzierżoniów, których przedstawiciele brali udział w podpisaniu porozumienia. 

W podpisaniu memorandum udział wzięli:

dr Martin Netolický – Hetman Kraju pardubickiego
Dariusz Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa
dr hab. inż. arch. Piotr Gerber – Prezes Fundacji
Michał Bednář – Dyrektor Muzeum starých strojů a technologií


Spotkanie, którego efektem było podpisanie porozumienia to pierwszy krok na drodze pozyskania funduszy europejskich na realizację projektu.

Zapytanie ofertowe 1/2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację trzech zadań:

Zadanie 1
Remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku
lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum.

Zadanie 2
Remont zabytkowej wieży ciśnień typu „grzybek”.

Zadanie 3
Remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej wagonowni.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w sekcji DO POBRANIA.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykaz osób
Zobowiązanie podmiotu trzeciego

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu dokumentującego i promującego pracę zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Maszyny zlokalizowane są w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Wykonanie filmu dokumentującego i promującego pracę zabytkowych maszyn warsztatowych fragment całości prac związanych z remontem i przebudową kompleksu lokomotywowni wachlarzowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. 

Celem prowadzonych prac jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad i technik stosowanych na początku XX wieku.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2021

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac przy konserwacji zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Maszyny zlokalizowane są w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Maszyny nie są wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Prace prowadzone będą w oparciu o program prac konserwatorskich dostarczony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Konserwacja zabytkowych maszyn warsztatowych stanowi fragment całości prac związanych z remontem i przebudową kompleksu lokomotywowni wachlarzowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Celem prowadzonych prac jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad i technik stosowanych na początku XX wieku.

Zakres prac obejmować będzie w szczególności:

· Konserwację i uruchomienie zabytkowej wiertarki kolumnowej Gebruder Weiss Breslau,
· Konserwację i uruchomienie zabytkowej wiertarki kolumnowej nieznanego producenta (Niemcy),
· Konserwację i uruchomienie zabytkowej tokarki kłowej Gebruder Weiss Breslau,
· Wykonanie naprawy i konserwacji silnika elektrycznego do napędu grupowego wraz z montażem,
· Wykonanie naprawy i konserwacji elementów napędu grupowego (wałów, przystawek, kół) wraz z montażem podpory,
· Montaż napędu grupowego z podłączeniem dwóch zabytkowych wiertarek i tokarki oraz silnika elektrycznego,
· Wykonanie oświetlenia ekspozycyjnego maszyn i napędu grupowego zgromadzonych w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku (20 punktów świetlnych).

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Zakres prac – wiertarka kolumnowa GWB
Zakres prac – wiertarka kolumnowa Niemcy
Zakres prac – tokarka kłowa GWB
Schemat ideowy napędu grupowego

Od ziarenka do bochenka czyli jak pracował młyn?

Na czym polegało gazowanie młyna? Jak powstaje mąka? Jakie są rodzaje mąki? Co oznacza typ mąki? Na wszystkie te pytania uczniowie mogą poznać odpowiedzi dzięki zajęciom w naszym Młynie. Oprócz zwiedzania, wielką atrakcją są warsztaty w trakcie których, uczniowie przy pomocy maszyny pakowali i ważyli kaszę manną.

Czas zwiedzania i warsztatów: 120 min.
Koszt: 20.00 zł / os.