ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH FODPS/PŁ/1/2024


Nazwa zamówienia:

Konserwacja, remont i częściowa odbudowa zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji.

Cel zamówienia:

Zakres zadania obejmuje konserwację, remont i częściowa odbudowa zabytkowej zapadni podtorowej oraz suwni górnej z dostosowaniem do eksploatacji zlokalizowanej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śląskiej, ul. Towarowa 4, 58-140.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i budżetu Gminy Jaworzyna Śląska

Promesa: Edycja2RPOZ/2023/7325/PolskiLad.


Industrial Mayday

The Foundation for the Preservation of Industrial Heritage invites you to participate in the 3rd Industrial May Day, which this year will take place from April 27 to May 5, 2024. During these 9 days, we invite you to the museums that are part of the Foundation’s network.

We encourage visits to the museums located in Lower Silesia (Railway Museum, Hilbert Mill, and Museum of Agricultural Technology) with a 3-in-1 ticket.

Railway Museum in Silesia in Jaworzyna Śląska

The jubilee year marking the 20th anniversary of the Railway Museum is a special occasion for celebration. During the long May weekend, we will tell you the history of the Museum from the time of its founding, highlighting the key moments, exhibitions, and events that contributed to its development and renown. A visit to the Museum will include, among other things, a tour of the railway workshop equipped with historic, operational machines and tools. Throughout the day, there will be rides on historic rolling stock on the railway siding. During breaks, we invite you to a picnic with regional cuisine.

Detailed program on the website:
muzeumkolejnictwa.pl


Rolling Zinc Mill WALCOWNIA in Katowice

We invite you to the International Exhibition of Railway Models „Train to the Rolling Mill”. The exhibition will feature models of railway vehicles in 1:120 scale (TT) on the largest model railway layout in Katowice – over 400 m². A special attraction of the event will be „night rides” and a simulator of the EU07 electric locomotive.

Detailed program on the website:
walcownia.org


Silesian Porcelain Museum in Tułowice


The 120th anniversary of the administrative building of the former Schlegelmilch Factory, which has just been made available after several years of conservation work, is a special opportunity to celebrate the achievements of Tułowice. During the tour, we will tell you the history of the Factory from the moment of its establishment, highlighting key moments that contributed to the development and reputation of the entire town. For children, there is a ceramics workshop and a playground.

Detailed program on the website:
muzeumporcelany.pl


Agricultural Technology Museum in Piotrowice Świdnickie

We invite you to the Agricultural Technology Museum located in a Renaissance castle in Piotrowice Świdnickie. We will present the history, richness, and achievements of agriculture – one of the most important industrial sectors. During the May Day holiday at the Manor, you can relax in nature, view a collection of vintage agricultural machines, and watch tractor driving demonstrations.

Visiting Information

 • The Museum is open daily from April 27 to May 5, 2024, from 11:00 AM to 5:00 PM.
 • We invite you for guided tours of the castle and the agricultural machinery exhibition every hour on the hour.

Detailed program on the website:
muzeatechniki.pl


Hilbert Mill in Dzierżoniów

Hilbert Mill in Dzierżoniów is one of the most interesting attractions in the Owl Mountains region. The authentic building and pre-war machinery impress visitors. Tours of the complete technological line for the production of groats, flours, and bran are conducted by guides, who are former mill employees.

Visiting Information

 • The Mill is open daily from April 27 to May 5, 2024, from 10:00 AM to 6:00 PM
 • Due to the industrial nature of the site, tours are conducted exclusively with a guide and wearing a safety helmet,
 • On May 1, 2024, and May 3, 2024, we invite you to demonstrations of flour puffing and the „At the Miller’s Wife” workshops.

Detailed program on the website:
mlynhilberta.pl

Przemysłowa Majówka

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zaprasza do udziału w III Przemysłowej Majówce, która w tym roku odbędzie się w dniach 27.04-5.05.2024 r. Przez te 9 dni zapraszamy Państwa do Muzeów tworzących sieć Fundacji.

Do muzeów znajdujących się na Dolnym Śląsku (Muzeum Kolejnictwa, Młyn Hilberta oraz Muzeum Techniki Rolniczej) zachęcamy do zwiedzania z biletem 3 w 1.

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śląskiej

Jubileuszowy rok 20-lecia Muzeum Kolejnictwa to niezwykła okazja do świętowania. Podczas długiego weekendu Majowego opowiemy Wam historię Muzeum od chwili jego powstania, podkreślając kluczowe momenty, wystawy i wydarzenia, które przyczyniły się do jego rozwoju i renomy. Wizyta w Muzeum będzie okazją m.in. do zwiedzenia warsztatu kolejowego wyposażonego w zabytkowe, sprawne maszyny i obrabiarki. Przez cały dzień organizowane będą przejazdy zabytkowym taborem po bocznicy kolejowej. W przerwie zapraszamy na piknik z kuchnią regionalną.

Szczegółowy program na stronie:
muzeumkolejnictwa.pl


Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA
w Katowicach

Zapraszamy na Międzynarodową Wystawę Modeli Kolejowych „Pociąg do Walcowni”. Na wystawie zaprezentowane zostaną modele pojazdów kolejowych w skali 1:120 (TT) na największej makiecie kolejowej w Katowicach – ponad 400 m2. Szczególną atrakcją wydarzenia będą „nocne jazdy” oraz symulator lokomotywy elektrycznej EU07.

Szczegółowy program na stronie:
walcownia.org


Muzeum Porcelany Śląskiej
w Tułowicach

Jubileusz 120-lecia budynku administracyjnego po dawnej Fabryce Schlegelmilcha, udostępnionego właśnie po paru latach prac konserwatorskich, to niezwykła okazja do świętowania dorobku Tułowic. Podczas zwiedzania opowiemy Wam historię Fabryki od chwili jej powstania, podkreślając kluczowe momenty, które przyczyniły się do rozwoju i renomy całej miejscowości. Na dzieci czeka warsztat ceramika i placyk do zabaw.

Szczegółowy program na stronie:
muzeumporcelany.pl


Muzeum Techniki Rolniczej
w Piotrowicach Świdnickich

Zapraszamy do Muzeum Techniki Rolniczej na terenie renesansowego zamku w Piotrowicach Świdnickich. Zaprezentujemy historię, bogactwo i dorobek rolnictwa – jednej z najważniejszych dziedzin przemysłu. Podczas Majówki w Folwarku będzie można odpocząć na łonie natury, obejrzeć kolekcję zabytkowych maszyn rolniczych oraz oglądać pokazy jazdy traktorem.

Zwiedzanie

 • Muzeum w dniach 27.04-5.05.2024 czynne jest codziennie w godzinach 11:00-17:00
 • O każdej pełnej godzinie zapraszamy na zwiedzanie zamku i wystawy maszyn rolniczych z Przewodnikiem,

Szczegółowe informacje na stronie:
muzeatechniki.pl


Młyn Hilberta w Dzierżoniowie

Młyn Hilberta w Dzierżoniowie jest jedną z najciekawszych atrakcji regionu Gór Sowich. Autentyczny budynek i przedwojenne maszyny zachwycają zwiedzających. Zwiedzanie kompletnego ciągu technologicznego do produkcji kasz, mąk i otrębów odbywa się z Przewodnikami, byłymi pracownikami młyna.

Zwiedzanie

 • Młyn w dniach 27.04-5.05.2024 czynne jest codziennie w godzinach 10:00-18:00,
 • Ze względu na przemysłowy charakter miejsca zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem i w kasku ochronnym,
 • W dniach 1.05.2024 r. i 3.05.2024 r. zapraszamy na pokazy pączkowania mąki oraz warsztaty „U Młynarzowej”.

Szczegółowe informacje na stronie:
mlynhilberta.pl

Zapytanie ofertowe 9/2023

Zapytanie ofertowe 9/2023 na wykonanie mebli biurowych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu mebli biurowych do budynku administracji Muzeum Kolejnictwa na Śląsku wg. poniższego zestawienia:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 7/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 7/2023 z dn. 25.07.2023 r. na wykonanie filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

 1. Przedsiębiorstwo fotograficzne PIXEL Przemysław Dürr

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 6/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 6/2023 z dn. 24.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

 1. Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 8/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 8/2023 z dn. 25.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

 1. Sieć Lokalnych Serwisów Informacyjnych DOBA.PL

Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 5/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 5/2023 z dn. 17.07.2023 r. na publikację artykułów sponsorowanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

 1. Sieć Lokalnych Serwisów Informacyjnych DOBA.PL
 2. Radio Wrocław S.A.

Zapytanie ofertowe 8/2023

Zapytanie ofertowe 8/2023 na Publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest oferta na publikację filmu promocyjno-informacyjnego przygotowanego w ramach realizacji projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Celem filmu jest promocja projektu pn.: „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, oraz atrakcji oferowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu.

Ogłoszenie
Formularz