Zapytanie ofertowe 5/2023

Zapytanie Ofertowe 5 / 2023 na publikację artykułów sponsorowanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Artykuły będą miały charakter informacyjno-promocyjny. Informować będą o realizowanym przez zamawiającego projekcie międzynarodowym oraz promować obiekty Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu. 

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają min. 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia internetowych portali informacyjnych.

Ogłoszenie
Formularz