Informacja o braku rozstrzygnięcia dot. Zapytania ofertowego 3/2023

W dniu 28.06.2023 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska opublikowała Zapytanie Ofertowe 3/2023 na wykonanie wydruk i montaż 7 plakatów billboardowych; w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W związku z brakiem ofert na realizację w/w zadania postępowanie zostało nierozstrzygnięte.