Zapytanie ofertowe 6/2023

Zapytanie ofertowe 6/2023 na przeprowadzenie kampanii płatnego zasięgu w mediach społecznościowych Facebook i Instagram w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Kampania ma mieć charakter informacyjno-promocyjny i ma na celu informowanie o realizowanym projekcie międzynarodowym oraz promowanie obiektów Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, w tym Muzeum Kolejnictwa na Śląsku oraz partnera projektu. Celem kampani jest zwiększenie świadomości w zakresie realizowanego przez Fundację zadania.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają min. 2 letnie udokumentowanie doświadczenie w zakresie prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych.

Ogłoszenie
Formularz