Informacja o postępie prac

PROJEKT INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 
Aktualizacja postępu prac | Czerwiec 2021 |

Szanowni Państwo,

w związku z realizowanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska oraz Czeskimi partnerami – Muzeum starých strojů a technologií, z.s. oraz  Miasto Žamberk projektem “Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” (nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881), chcielibyśmy się z Wami podzielić efektami naszej kilkumiesięcznej pracy.

W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację prac budowlanych objętych projektem. Od tego czasu intensywnie pracowaliśmy z Wykonawcą w celu ustalenia harmonogramu prac, szczegółów wykonawczych oraz rozwiązywaniu bieżących problemów na placu budowy. Obecnie prowadzone są prace na terenie Muzeum Kolejnictwa w zakresie remontu dachu lokomotywowni wachlarzowej z warsztatami oraz prac przy odbudowie budynku zapadni kolejowej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z trwających prac oraz zapraszamy do zwiedzania Muzeum Kolejnictwa – mimo trwających prac Muzeum pozostaje czynne, natomiast wraz z postępem prac niektóre części kompleksu mogą być tymczasowo wyłączone z ruchu turystycznego. Przepraszamy za niedogodności i uprzejmie prosimy o wyrozumiałość – zmieniamy się dla Was!