ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021

Poszukujemy Specjalisty/ Biura rachunkowego do prowadzenia obsługi księgowej projektu

Poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty albo Biura rachunkowego, które poprowadzi obsługę księgową realizacji projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Szczegóły w załączonym pliku.

Termin składania aplikacji: do czwartku 23.09.20210 r. do godz. 12:00.

DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu