Zapytanie Ofertowe 1 / 2023


Zapytanie Ofertowe 1/2023 na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej (plansze, opisy eksponatów) oraz identyfikacji budynków w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Tablice zawierać będą informacje dotyczące poszczególnych eksponatów, budowli, miejsc – w zależności od ich przeznaczenia.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają min. 2 letnie udokumentowanie doświadczenie w zakresie realizacji prac drukarskich, poligraficznych i produkcji reklamy zewnętrznej.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy