Zapytanie ofertowe 2/2023

Zapytanie Ofertowe 2/2023 na na wykonanie 15 000 sztuk A5 ulotek promujących projekt w języku polskim i czeskim pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Ulotki zawierać będą informacje dotyczące partnerów projektów, obiektów poddawanych pracom projektowym oraz ogólne informacje dotyczące ich zwiedzania i dostępności.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają min. 2 letnie udokumentowanie doświadczenie w zakresie realizacji prac drukarskich, poligraficznych i produkcji reklamy zewnętrznej.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy