Rozstrzygnięcie ogłoszenia 1/2022

w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska informujemy, że rozstrzygnięte zostało ogłoszenie 1/2022 w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Zapraszamy do zapoznania się z treścią – KLIKNIJ