Podpisanie umowy

Prezes Zarządu Fundacji prof. Piotr Gerber oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy Grzegorz Leśniowski

W dn. 18.03.2022 r. w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska w Jaworzynie Śl., podpisana została umowa na wykonanie prac objętych finansowaniem w ramach projektu  „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Prace realizowane będą przez przedsiębiorstwo EBS Inwestycje Sp. z o.o. z Wrocławia