Podpisanie memorandum w Žamberku

W dniu 23 lutego 2022 r. w Muzeum starých strojů a technologií w Žamberku na terenie Republiki Czeskiej, podpisane zostało memorandum o współpracy w ramach czesko-polskiego projektu, którego celem jest stworzenie transgranicznej sieci muzeów technicznych w Regionie Pardubickim i na Dolnym Śląsku.

Planowany projekt obejmuje budowę nowej parowozowni w miejscowości Dolní Lipka na terenie Czech oraz uruchomienie transgranicznych połączeń turystycznych realizowanych przez zabytkowy tabor do Dzierżoniowa, gdzie Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska – na terenie zabytkowej parowozowni – organizuje Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa.

Instytucjonalnego i infrastrukturalnego wsparcia projektu na poziomie samorządów zobowiązały się udzielić władze Kraju pardubickiego oraz Miasta Dzierżoniów, których przedstawiciele brali udział w podpisaniu porozumienia. 

W podpisaniu memorandum udział wzięli:

dr Martin Netolický – Hetman Kraju pardubickiego
Dariusz Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa
dr hab. inż. arch. Piotr Gerber – Prezes Fundacji
Michał Bednář – Dyrektor Muzeum starých strojů a technologií


Spotkanie, którego efektem było podpisanie porozumienia to pierwszy krok na drodze pozyskania funduszy europejskich na realizację projektu.