Rozstrzygnięcie ogłoszenia 1/2021

w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska informuję, że w Bazie Konkurencyjności ukazało się rozstrzygnięcie dot. ogłoszenia nr 2021-1027-32373 „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
Zapraszam do zapoznania się z informacją:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32373?sekcja=oferty