Unieważnienie ogłoszenia 1/2021 na roboty budowlane z dnia 5.03.2021 r.

Rozstrzygnięcie ogłoszenia ,,Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” nr umowy:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Rozstrzygnięcie – Nie wybrano żadnej oferty