Poszukujemy Specjalisty ds. zamówień publicznych

Poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Szczegóły w załączonym pliku.

Termin składania aplikacji: do czwartku 3.09.2020 r. do godz. 15:00

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe