Szacowanie wartości zamówienia

Szacujemy wartość zlecenia na obsługę ekonomiczno – administracyjną projektu i nadzór nad jego realizacją.

Prowadzimy rozeznanie w celu oszacowania wartości zlecenia na obsługę ekonomiczno – administracyjną i nadzór nad realizacją projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Szczegóły w załączonym pliku

Termin składania aplikacji: do środy 06.10.2021 r. do godz. 10:00

DO POBRANIA
Ogłoszenie – Szacowanie wartości zamówienia