Nagroda Kulturalna Śląska

Z dumą informujemy, że nasza Fundacja otrzymała dziś 44 Nagrodę Kulturalną Śląska. Nagroda została nam wręczona w fantastycznym towarzystwie innych laureatów: Aleksandra Kurzak, prof. dr Matthias Weber, Sylwester Chęciński, Roswitha Schieb, Polsko-Niemiecka Młodzieżowa Orkiestra Jazzowa oraz Festiwal Góry Literatury. Nasza działalność ma na celu zachowanie i dokumentowanie najważniejszych obiektów przemysłowych na Śląsku.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego założona przez Piotra Gerbera w 2007 roku prowadzi działania w celu zachowania i dokumentowania najważniejszych obiektów przemysłowych na Śląsku. Proces zmian gospodarczych w Polsce, rozpoczęty reformami społecznymi i gospodarczymi końca XX wieku spowodował likwidację wielu historycznych gałęzi przemysłowych. 

Huty, kopalnie, zakłady włókiennicze, które przez lata były powodem do dumy pracujących w nich robotników i inżynierów – wraz z nadejściem procesu transformacji gospodarczej zaczęły być dowodem zacofania technologicznego i niskiej jakości życia okolicznych mieszkańców.

Dziedzictwo przemysłowe mimo, że na równi z innymi grupami zabytków uznane jest za ważne materialne świadectwo rozwoju społecznego i gospodarczego, nadal jest źle chronione, często niszczone przez inwestorów poszukujących nowych terenów.

Najważniejszą działalnością Fundacji jest ochrona charakterystycznych dla danej części Śląska obiektów techniki. Ochrona ta odbywa się przede wszystkim przez przekształcenie fabryki w muzeum, korzystając z  najlepszych międzynarodowych rozwiązań. Obecnie w ramach Fundacji działają trzy muzea:

 • Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl.,
 • Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach,
 • Młyn Hilberta w Dzierżoniowie

W przygotowaniu znajdują się również trzy następne muzea:

 • Muzeum Śląskiej Porcelany w Tułowicach k. Opola,
 • Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich,\
 • Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Dzierżoniowie (filia Muzeum Kolejnictwa na Śląsku)

To największa sieć muzeów techniki w Polsce.

Poza działalnością muzealną  Fundacja inicjuje i włącza się w akcje ratowania i ochrony zabytków techniki, jak np.:

 • założenie i promocja Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki, projekt realizowany wspólnie z samorządem Dolnośląskim,
 • akcja ratowania zabytkowego kolejowego Mostu w Pilchowicach przed wysadzeniem w czasie produkcji filmu z Tomem Cruisem,
 • wniosek o umieszczenie zabytkowej Elektrociepłownia Szombierki Bytom na “Liście 7 najbardziej zagrożonych zabytków” prowadzonej przez europejską organizację chroniącą dziedzictwo kulturowe – Europa Nostra,
 • wsparcie prac przy wniosku o wpis na listę zabytków UNESCO Stoczni Gdańskiej,
 • eksperckie krajowe i międzynarodowe konferencje wspierające ochronę dziedzictwa przemysłowego – wspólnie z Politechnika Wrocławska, Europa Nostra, TICCIH, ERIH – European Route of Industrial Heritage, Instytut Lecha Wałęsy,
 • przygotowanie szeregu wniosków o objecie ochroną konserwatorską zagrożonych zabytków (w tym np. HUTMEN, dworzec kolejowy w Jaworzynie Śląskiej),

Informacja prasowa – POBIERZ
Prezentacja – POBIERZ