Rozstrzygnięcie zapytania

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” – nabór PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

Rozstrzygnięcie: Nie wybrano żadnej oferty.

Nazwa podmiotu : PW ELPOL Sp. z o. o. 

Miejscowość : Legnica 

Cena : 4 119 270,00 PLN

Komentarz 

Do postępowania została złożona 1 oferta, której cena znacząco przekracza środki finansowe, jakie  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający  unieważnia przedmiotowe zapytanie ofertowe.