ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2021

na wykonanie tablic informacyjnych do zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic informacyjnych do zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Maszyny zlokalizowane są w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.  Konserwacja zabytkowych maszyn warsztatowych stanowi fragment całości prac związanych z remontem i przebudową kompleksu lokomotywowni wachlarzowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Celem prowadzonych prac jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad i technik stosowanych na początku XX wieku.

Tablice informacyjne zawierać będą informacje identyfikacyjne dot. poszczególnych maszyn i ich zespołów, oraz wiadomości ogólne z zakresu ich historii i stosowania.

Zakres prac w ramach niniejszego zapytania będzie obejmował w szczególności:

Wykonanie 10 szt. tablic A3 na tworzywie dibond o gr. 3 mm, jednostronnie zadrukowanych, pokrytych folią UV matową,
Wykonanie 20 szt. tablic A4 na tworzywie dibond o gr. 3 mm, jednostronnie zadrukowanych, pokrytych folią UV matową,
Wykonanie 20 szt. tablic A5 na tworzywie dibond o gr. 3 mm, jednostronnie zadrukowanych, pokrytych folią UV matową,
Wykonanie i montaż zawiesi w formie lin stalowych gr. 2 mm,

Ogłoszenie
Formularz
Wykaz realizowanych usług