EUROPA NOSTRA – ZGŁOSZENIA DO NAGRODY EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA 2022

Informujemy, że ruszyły zgłoszenia kandydatur do najbardziej prestiżowej, europejskiej nagrody kulturalnej – Nagrody Europejskiego Dziedzictwa 2022 przyznawanej przez Europa Nostra.

Nagrody identyfikują i promują najlepsze praktyki w zakresie ochrony i wzmacniania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, stymulują transgraniczną wymianę wiedzy w całej Europie, zwiększają świadomość społeczną i uznanie europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcają do dalszych doskonałych inicjatyw dzięki sile przykładu.

W 2022 roku Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

• Ochrona i ponowne wykorzystanie adaptacyjne
• Badania
• Edukacja, szkolenia i umiejętności
• Zaangażowanie obywateli i podnoszenie świadomości
• Mistrzowie Dziedzictwa

Nagrodzonych zostanie do 30 niezwykłych osiągnięć w dziedzinie dziedzictwa z całej Europy. Spośród nich maksymalnie 5 zwycięzców otrzyma Grand Prix z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 EUR. Jeden ze zwycięzców otrzyma również nagrodę Public Choice Award po głosowaniu online przeprowadzonym przez Europa Nostra, Europejski Głos Społeczeństwa Obywatelskiego Zaangażowanego w Dziedzictwo Kulturowe.

Nagrody Europejskiego Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 r. i od tego czasu są zarządzane przez Europa Nostra. Wspiera ich program Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są pod adresem:
www.europeanheritageawards.eu