Rozstrzygnięcie ogłoszenia 1/2021

w imieniu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska informuję, że w Bazie Konkurencyjności ukazało się rozstrzygnięcie dot. ogłoszenia nr 2021-1027-32373 „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
Zapraszam do zapoznania się z informacją:


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32373?sekcja=oferty

Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki

Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji i Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

Przedstawia 26 obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego tworzących Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki, wśród nich: skanseny, muzea, zabytkowe parki maszynowe, czynne zakłady produkcyjne, budynki użyteczności publicznej. Są to miejsca związane z kolejnictwem, górnictwem i hutnictwem, przetwórstwem, łącznością, przemysłem spożywczym, uzdatnianiem wody, wytwarzaniem energii.

POSZUKUJEMY WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881

Poszukujemy wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona 3 roboty budowlane/ zadania:

Zadanie nr 1
Remont dachu oraz stolarki, ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej zabytkowego budynku Lokomotywowni wachlarzowej wraz z remontem i obudową zabytkowego budynku Zapadni lekkimi płytami osłonowymi. Wykonanie projektu branżowego i realizacja nowego przyłącza wodnego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z wykonaniem szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe dla terenu Muzeum

Zadanie nr 2
Remont zabytkowej Wieży Ciśnień typu „Grzybek

Zadanie nr 3
Remont zabytkowego budynku administracyjnego dawnej Wagonowni,

Termin realizacji całego zakresu przewidzianego w ramach zadań – 30 czerwca 2022 r.

DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie Ofertowe
Załączniki edytowalne
Linki dostępu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik 3 po zmianie – w wersji edytowalnej do pobrania
Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana terminu składania ofert 2

Informacje dla wykonawców 3
Załącznik E-2
Załącznik E-3Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim w rejestrze zabytków

W dn. 18.08.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych zabytkowy most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim.

Wpis jest skutkiem interwencji zakończonej złożeniem wniosku do DWKZ ws. mostu jaką podjęła nasza Fundacja w marcu 2020 r. Wtedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o możliwym wykorzystaniu mostu jako planu filmowego w dużej, hollywoodzkiej produkcji, w efekcie czego miał on zostać wysadzony w powietrze.

Kalendarium:

19.02.2020 r. – przesłanie informacji przez Fundację do DWKZ o spotkaniu, na którym padła informacja o planowanym wyburzeniu mostu,
6.03.2020 r. – wniosek Fundacji o wpisanie mostu do rejestru zabytków,
11.03.2021 r. – na podstawie doniesienia Fundacji PINB dokonał oględzin nielegalnie zainstalowanej instalacji na moście,
25.03.2020 r. – DWKZ podejmuje decyzję o wszczęciu podstępowania ws. wpisania mostu do rejestru zabytków,
26.06.2020 r. – na moście przeprowadzony zostaje dowód z oględzin. Biorą w nim udział przedstawiciele Fundacji, PKP, władz samorządowych oraz DKWZ,
8.07.2020 r. – prezydent Światowego Komitetu Ochrony Zabytków Techniki (TICCIH). dr Miles Ogheltrope wysyła apel ws. mostu do Prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego,
30.07.2020 r. – doniesienie Fundacji o następnych nielegalnych konstrukcjach montowanych do mostu,
31.07.2020 r. – zakończenie postępowania dowodowego DWKZ ws. wpisu mostu,
18.08.2020 r. – zakończenie postępowania, decyzja o wpisaniu mostu do rejestru zabytków,EC Szombierki na liście „7 najbardziej zagrożonych”

Wniosek o wpis na listę „7 najbardziej zagrożonych” obiektów europejskiego dziedzictwa kultury Europa Nostra, który w istotny sposób wsparł działania na rzecz ochrony tego zagrożonego obiektu. Elektrociepłownia została przez braci Zillmannów w 1920 roku do dziś jest imponującym symbolem epoki rewolucji przemysłowej.

Nazywana “katedrą przemysłu” o ogromnym potencjale do adaptacji i ponownego nowego wykorzystania. Monumentalna bryła charakteryzuje się wspaniałymi fasadami z ciemnej czerwonej cegły i trzema smukłymi kominami. Pod względem wielkości i pojemności porównywana jest do podobnych elektrowni w Wielkiej Brytanii, takich jak Battersea Power Station i Bankside Power Station. Ta druga z powodzeniem została zaadaptowana na cele kultury – muzeum Tate Modern.

Wniosek o umieszczenie zabytkowej Elektrociepłownia Szombierki Bytom na “Liście 7 najbardziej zagrożonych zabytków” (prowadzonej przez europejską organizację chroniącą dziedzictwo kulturowe Europa Nostra) złożyła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.