Rozstrzygnięcie postępowania dot. Zapytania Ofertowego 6/2023

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o sygn. 6/2023 z dn. 24.07.2023 r. na publikację filmu promocyjno-informacyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Do realizacji zostali zaproszeni następujący oferenci:

  1. Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik