Zapytanie ofertowe 9/2023

Zapytanie ofertowe 9/2023 na wykonanie mebli biurowych w ramach realizacji projektu pn.: Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletu mebli biurowych do budynku administracji Muzeum Kolejnictwa na Śląsku wg. poniższego zestawienia:

Ogłoszenie
Formularz ofertowy