Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy”

W dniach 16-17 listopada w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy. Organizatorami byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Polsce, Polski Komitet TICCIH, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. W wydarzeniu wzięło udział 130 uczestników, w tym badacze, naukowcy, pracownicy urzędów ochrony zabytków oraz administracja związana z ochroną zabytków.

Na podstawie wyników badań, wymiany poglądów i dyskusji uczestnicy Konferencji z ośmiu krajów dokonali ustaleń, których zastosowanie i wdrożenie pozytywnie wpłynie na zachowanie dziedzictwa przemysłowego, a także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji CO2 do atmosfery. 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Generalny Konserwator Zabytków
  dr Jarosław Sellin
 • Marszałek Województwa Śląskiego
  Jakub Chełstowski
 • Prezydent Miasta Katowice
  Marcin Krupa
 • Polski Komitet Ds. UNESCO

W konferencji udział wzięli m.in:

 • Miles Oglethorpe (TICCIH),
 • Massimo Priete (Europa Nostra),
 • Katarzyna Zalasińska (NID),
 • Piotr Gerber (TICCIH),
 • Bartosz Walczak (TICCIH),
 • Hildebrand de Boer (TICCIH),
 • Jaap Nieweg (FEDEC RAIL),
 • Tiddo Bresters (FIA),
 • Robert Hirsch (ICOMOS),
 • Jerzy Jasieńko (PWr).

Rekomendacje z Konferencji „Dziedzictwo przemysłowe w sercu zielonej Europy”

Zważywszy, że dziedzictwo przemysłowe jest częścią wspólnej tożsamości Europy oraz jej mieszkańców i społeczności w wielu regionach. Jest świadectwem dynamicznego rozwoju wszystkich krajów europejskich.

Podjęto następujące ustalenia:

 1. Zachowanie dziedzictwa przemysłowego poprzez jego adaptację i ponowne wykorzystanie jest przyjazne dla środowiska, pozwala zaoszczędzić ogromne ilości energii zawartej już  w historycznych budynkach  i konstrukcjach.  Zachowanie i ponowne użytkowanie dziedzictwa przemysłowego  generuje znacznie mniej CO2 niż  w przypadku rozbiórki i budowy nowych podobnych obiektów. 
 2. Paliwa kopalne należy traktować jako zasadniczy składnik dziedzictwa przemysłowego, mający znaczenie dla historii Europy, napędzający jej rozwój od rewolucji przemysłowej. 
 3. Duże znaczenie zabytków przemysłowych dla historii Europy i świata podkreśla szereg wpisów na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 4. Kluczową rolę w dążeniu do zachowania przemysłowego dziedzictwa odgrywa polityka informacyjna prowadzona przez niezależne media.

Dodatkową uwagę poświęcono zagadnieniu zapewnienia ruchomym zabytkom techniki możliwości działania. Z uwagi na ich pochodzenie z odległej epoki techniki opartej o nieodnawialne źródła energii wydaje się konieczne, na obecnym etapie wiedzy, zachowanie działających rafinerii, kopalni węgla kamiennego do celów demonstracyjnych.

Biorąc pod uwagę znaczenie węgla w historii Polski oraz fakt, że nadal działa kilka kopalń produkujących odpowiedni węgiel, warto rozważyć nominację kopalni w Polsce na kopalnię zabytkową, której konkretnym celem jest zabezpieczenie dostaw węgla w przyszłości dla  europejskiego  dziedzictwa w „ruchu”.

Fot. NID / Jan Nowak