PETYCJA W OBRONIE PORTU

Zdewastowany spichlerz (po lewej) i elewator lejowo-komorowy na terenie portu (fot. Maciej Mądry)

W związku z trwającą dewastacją zespołu dawnego Portu Miejskiego we Wrocławiu, na podstawie zgód i zezwoleń wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska przygotowała petycję skierowaną do Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka z wezwaniem do wstrzymania prac i zrewidowania pozwoleń i ogłoszenia konsultacji społecznych.