Trwa dewastacja Portu Miejskiego!


Mimo licznych interwencji i okresowego wstrzymania prac na przełomie 2021/2022 wciąż trwa dewastacja zabytkowych budynków znajdujących się na terenie d. Portu Miejskiego we Wrocławiu.

W Sobotę 16.04.2022 r. udało nam się dostać na teren portu i wykonać dokumentację fotograficzną prowadzonych prac. Po zniszczeniu magazynu materiałów sypkich z 1895 r. i betonowego elewatora zbożowego z lat 1914-1918 (co miało miejsce jeszcze jesienią 2021 r.) inwestor zdemolował następne obiekty: wyróżniający się masywną betonową bryłą spichlerz lejowo-komorowy na 10 000 ton zboża z 1941 r. oraz najbardziej charakterystyczny dla Portu obiekt, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku ceglany spichlerz.

W modernistycznym spichlerzu wyburzono część zawierającą leje i komory na zboże oraz pozbawiono pozostałe części obiektu fasad, odsłaniając żelbetową konstrukcję obiektu. Spichlerz z XIX wieku pozbawiony został nie tylko dachu, ale również wyjątkowej drewnianej konstrukcji stropów. Drewniane elementy zostały już częściowo wywiezione, część złożona na pryzmach – oczekiwała na transport. Ich los został przesądzony o czym świadczyły zgromadzone w pobliżu stalowe dwuteowniki, mające docelowo zastąpić zabytkową konstrukcję.

Obiekty te przetrwały dwie wojny światowe i cztery dekady realnego socjalizmu a nie wytrzymują starcia z agresywnymi deweloperami. Na bieżąco monitorujemy sytuację w Porcie Miejskim, 21.04.2022 r. wystąpiliśmy z wnioskiem o ponowne wstrzymanie prac do Generalnego Konserwatora Zabytków, dr Jarosława Sellina. Czekamy na ruch władz.