Poszukujemy Specjalisty ds. zamówień publicznych

Poszukujemy do naszego zespołu Specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn.: ”Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających” objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881 z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Republika Czeska – Polska 2014 – 2020

Szczegóły w załączonym pliku.

Termin składania aplikacji: do czwartku 3.09.2020 r. do godz. 15:00

DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim w rejestrze zabytków

W dn. 18.08.2020 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych zabytkowy most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim.

Wpis jest skutkiem interwencji zakończonej złożeniem wniosku do DWKZ ws. mostu jaką podjęła nasza Fundacja w marcu 2020 r. Wtedy po raz pierwszy pojawiły się informacje o możliwym wykorzystaniu mostu jako planu filmowego w dużej, hollywoodzkiej produkcji, w efekcie czego miał on zostać wysadzony w powietrze.

Kalendarium:

19.02.2020 r. – przesłanie informacji przez Fundację do DWKZ o spotkaniu, na którym padła informacja o planowanym wyburzeniu mostu,
6.03.2020 r. – wniosek Fundacji o wpisanie mostu do rejestru zabytków,
11.03.2021 r. – na podstawie doniesienia Fundacji PINB dokonał oględzin nielegalnie zainstalowanej instalacji na moście,
25.03.2020 r. – DWKZ podejmuje decyzję o wszczęciu podstępowania ws. wpisania mostu do rejestru zabytków,
26.06.2020 r. – na moście przeprowadzony zostaje dowód z oględzin. Biorą w nim udział przedstawiciele Fundacji, PKP, władz samorządowych oraz DKWZ,
8.07.2020 r. – prezydent Światowego Komitetu Ochrony Zabytków Techniki (TICCIH). dr Miles Ogheltrope wysyła apel ws. mostu do Prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego,
30.07.2020 r. – doniesienie Fundacji o następnych nielegalnych konstrukcjach montowanych do mostu,
31.07.2020 r. – zakończenie postępowania dowodowego DWKZ ws. wpisu mostu,
18.08.2020 r. – zakończenie postępowania, decyzja o wpisaniu mostu do rejestru zabytków,EC Szombierki na liście „7 najbardziej zagrożonych”

Wniosek o wpis na listę „7 najbardziej zagrożonych” obiektów europejskiego dziedzictwa kultury Europa Nostra, który w istotny sposób wsparł działania na rzecz ochrony tego zagrożonego obiektu. Elektrociepłownia została przez braci Zillmannów w 1920 roku do dziś jest imponującym symbolem epoki rewolucji przemysłowej.

Nazywana “katedrą przemysłu” o ogromnym potencjale do adaptacji i ponownego nowego wykorzystania. Monumentalna bryła charakteryzuje się wspaniałymi fasadami z ciemnej czerwonej cegły i trzema smukłymi kominami. Pod względem wielkości i pojemności porównywana jest do podobnych elektrowni w Wielkiej Brytanii, takich jak Battersea Power Station i Bankside Power Station. Ta druga z powodzeniem została zaadaptowana na cele kultury – muzeum Tate Modern.

Wniosek o umieszczenie zabytkowej Elektrociepłownia Szombierki Bytom na “Liście 7 najbardziej zagrożonych zabytków” (prowadzonej przez europejską organizację chroniącą dziedzictwo kulturowe Europa Nostra) złożyła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.