Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 na roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: ,,Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II” nr umowy: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294 polegających na remoncie zabytkowego warsztatu w celu demonstracji znajdujących się w nim zabytkowych maszyn. Warsztat mieści się w budynku powiązanym z budynkiem lokomotywowni wachlarzowej w Jaworzynie Śląskiej, obecnie Muzeum Kolejnictwa, na terenie Euroregionu GLCENSIS. Celem planowanych prac remontowych jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad z początków XX wieku. Parterowy, murowany budynek warsztatu o powierzchni użytkowej 298 m2 wymaga przeprowadzenia prac remontowych w celu poprawy jego stanu technicznego, a także prac umożliwiających bezpieczne wprowadzenie zwiedzających i prezentowanie maszyn podczas działania. Planowane prace mają prowadzić do poprawy stanu pomieszczeń przy zachowaniu ich zabytkowego charakteru.

Ogłoszenie Nr 2
Informacja dla wykonawców Nr 1


Ogłoszenie
Załączniki edytowalne
Zapytanie ofertowe