Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki

Dolnośląska Mapa Zabytków Techniki jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji i Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska.

Przedstawia 26 obiektów dziedzictwa przemysłowego i technicznego tworzących Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki, wśród nich: skanseny, muzea, zabytkowe parki maszynowe, czynne zakłady produkcyjne, budynki użyteczności publicznej. Są to miejsca związane z kolejnictwem, górnictwem i hutnictwem, przetwórstwem, łącznością, przemysłem spożywczym, uzdatnianiem wody, wytwarzaniem energii.