Port Miejski we Wrocławiu. Wnioski do konserwatora.

Dzisiaj Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska złożyła w DWKZ 3 wnioski o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych zagrożonych budowli znajdujących się w zespole dawnego Portu Miejskiego we Wrocławiu.

Te 3 obiekty to:

◉ Modernistyczny spichlerz lejowo – komorowy wybudowany w latach 1939 – 1941
◉ Magazyn cukru po południowej stronie basenu portowego z 1906 r.
◉ Suwnicę na nabrzeżu węglowym z ok. 1900 r.

Uznaliśmy, że prowadzone od końca lata 2021 r. prace budowlane w istotny sposób zagrażają istnieniu tych wyjątkowych obiektów i wnioski zostały przygotowane w trybie interwencyjnym.

W przygotowaniu są dalsze wnioski o czym będziemy informować na bieżąco.