ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie filmu dokumentującego i promującego pracę zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Maszyny zlokalizowane są w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Wykonanie filmu dokumentującego i promującego pracę zabytkowych maszyn warsztatowych fragment całości prac związanych z remontem i przebudową kompleksu lokomotywowni wachlarzowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. 

Celem prowadzonych prac jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad i technik stosowanych na początku XX wieku.

Ogłoszenie
Formularz ofertowy