ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2021

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac przy konserwacji zabytkowych maszyn warsztatowych w ramach realizacji projektu pn.: Budowa nowych ekspozycji muzeów technicznych na czesko-polskim pograniczu II objętego umową o dofinansowanie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002294

Maszyny zlokalizowane są w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. – Oddziale Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Maszyny nie są wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Prace prowadzone będą w oparciu o program prac konserwatorskich dostarczony przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

Konserwacja zabytkowych maszyn warsztatowych stanowi fragment całości prac związanych z remontem i przebudową kompleksu lokomotywowni wachlarzowej w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku. Celem prowadzonych prac jest dostosowanie warsztatu do możliwości demonstracji maszyn oraz prac naprawczych według zasad i technik stosowanych na początku XX wieku.

Zakres prac obejmować będzie w szczególności:

· Konserwację i uruchomienie zabytkowej wiertarki kolumnowej Gebruder Weiss Breslau,
· Konserwację i uruchomienie zabytkowej wiertarki kolumnowej nieznanego producenta (Niemcy),
· Konserwację i uruchomienie zabytkowej tokarki kłowej Gebruder Weiss Breslau,
· Wykonanie naprawy i konserwacji silnika elektrycznego do napędu grupowego wraz z montażem,
· Wykonanie naprawy i konserwacji elementów napędu grupowego (wałów, przystawek, kół) wraz z montażem podpory,
· Montaż napędu grupowego z podłączeniem dwóch zabytkowych wiertarek i tokarki oraz silnika elektrycznego,
· Wykonanie oświetlenia ekspozycyjnego maszyn i napędu grupowego zgromadzonych w warsztacie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku (20 punktów świetlnych).

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Zakres prac – wiertarka kolumnowa GWB
Zakres prac – wiertarka kolumnowa Niemcy
Zakres prac – tokarka kłowa GWB
Schemat ideowy napędu grupowego