Komitet Honorowy

Carl Elephante

Ekspert w dziedzinie architektury, konserwacji zabytków i zrównoważonego rozwoju. Dyrektor Główny w Quinn Evans Architects, Wykładowca w American Institute of Architects, US Green Building Council, National Trust for Historic Preservation. Członek Sustainable Communities Task Force w okresie prezydentury Billa Clintona.

Miles Olgethorpe

Prezydent Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, Kierownik Departamentu Dziedzictwa Przemysłowego w Historic Enviroment Scotland. Od 1985 r. członek Królewskiej Komisji Ds. Starożytnych i Historycznych Zabytków Szkocji. Lider projektu wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa mostu kolejowego Forth.

Jerzy Jasieńko

Inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie ochrony zabytków, w kadencji 2016–2020 prorektor Politechniki Wrocławskiej. Opublikował ponad 90 prac naukowych oraz naukowo-technicznych, poświęconych głównie naprawie, konserwacji i wzmacnianiu elementów konstrukcyjnych budowli zabytkowych, wykorzystaniu mechanicznych i klejowych połączeń, osuszaniu i izolacji budowli.

Massimo Preite

Ekspert w dziedzinie urbanistyki i dziedzictwa przemysłowego. Członek zarządu TICCIH oraz ERIH. W ramach programu Erasmus Mundur prowadzi cykl wykładów poświęconych dziedzictwu przemysłowemu w ramach kursu „Technika, dziedzictwo, obszary przemysłu: historia, waloryzacja, dydaktyka”na uniwersytetach w Padwie i Paryżu. 

Pierre Laconte

Przewodniczący Komitetu Dziedzictwa Przemysłowego i Inżynieryjnego Europa Nostra. Założyciel partner w zespole planowania nowego miasta Louvain, laureat Nagrody Abercromby’ego Unii Międzynarodowej Architektów. Członek zarządu ICOMOS Belgia oraz członek Niemieckiej Akademii Sztuk w Berlinie.

Tiddo Bresters

Prezydent FIVA (Międzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytkowych), największej na świecie organizacji zrzeszającej kluby oraz organizacji zrzeszających posiadaczy pojazdów zabytkowych. Zawodowo związany z branżą międzynarodowych usług pocztowych.

Jaap Nieweg

Prezydent FEDECRAIL (Europejskiej Federacji Muzeów i Kolei Turystycznych), ogólnoeuropejskiej federacji zrzeszającej muzea, koleje turystyczne i posiadaczy zabytkowych pojazdów kolejowych. Organizacja podejmuje działania w zakresie rozwiązań dla zabytkowej kolei we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Katarzyna Pałubska

Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezes PKN ICOMOS, członek ICOMOS-IFLA, ekspert grupy roboczej „Heritage & Climate Change” przy Komisji Europejskie.  Wykładowca akademicki aktywnie zaangażowany w działalność edukacyjną, społeczną i naukową w zakresie ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Autorka kilkudziesiąt artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz standardów konserwatorskich w zakresie zabytkowych fortyfikacji, kolejnictwa i zabytków pokopalnianych.