Komitet Ogranizacyjny

Karolina Grabowska-Garczyńska 

Doktora nauk społecznych, główna specjalistka w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, wykładowczyni i współpracownica wielu instytucji kultury. Ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe z audience development, a także – na rodzimych uniwersytetach – z coachingu oraz zarządzania. Od wielu lat prowadzi działalność badawczą. 

Maciej Mądry

Dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Instytucie Historii Nauki PAN, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 w dziedzinie opieki nad zabytkami. 

Agnieszka Olczyk

Kierownik Oddziału Terenowego w Katowicach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, konserwator zabytkoznawca, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów z zakresu badań i analiz architektury historycznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz podyplomowych studiów „Akademia Dziedzictwa” z zakresu zarządzania dziedzictwem, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ewa Swat

Dyrektor administracyjny Fundacji Ochrony Śląskiego Dziedzictwa Przemysłowego (od 2007). Brała udział m.in. w planowaniu i realizacji międzynarodowych konferencji, „Europejskie dziedzictwo stoczniowe – ochrona Stoczni Gdańskiej”, Big Stuff „Ochrona dużych obiektów przemysłowych w zmieniającym się otoczeniu”. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów podyplomowych z zarządzania projektami unijnymi na Uniwersytecie Warszawskim. 

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Sekretarz Zarządu Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, absolwentka Wydziału Historii i Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Menedżer kultury.