Komitet Ogranizacyjny


Agnieszka Olczyk

Kierownik Pracowni Terenowej w Katowicach w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, konserwator zabytkoznawca, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ochrona dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podyplomowych studiów z zakresu badań i analiz architektury historycznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz podyplomowych studiów „Akademia Dziedzictwa” z zakresu zarządzania dziedzictwem, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

Ewa Swat

Dyrektor administracyjny Fundacji Ochrony Śląskiego Dziedzictwa Przemysłowego (od 2007). Brała udział w planowaniu i realizacji międzynarodowych konferencji, w tym wspólnie z Politechniką Wrocławską „Europejskie dziedzictwo stoczniowe – ochrona Stoczni Gdańskiej” oraz konferencji Big Stuff „Ochrona dużych obiektów przemysłowych w zmieniającym się otoczeniu”. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław, 1998) i studia podyplomowe z zarządzania projektami unijnymi (Uniwersytet Warszawski, 2005).

Katarzyna Szczerbińska Tercjak

Dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Sekretarz Zarządu Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, absolwentka Wydziału Historii i Pedagogiki Uniwersytety Wrocławskiego. Menedżer kultury.

Maciej Mądry

Dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Instytucie Historii Nauki PAN, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016.